Õppeaasta 2016/2017 esimene koolipäev

 
Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaed-Põhikooli esimese koolipäeva aktus toimub
1. septembril 2016 kell 9.00 kooli aulas.