Koolielu

Üritused 2018/19 õa II poolaasta


JAANUAR

7. jaan – Kolmekuningapäev lasteaias, „Aitäh, kuusepuu!“ (lasteaed)

11. jaan – lasteaia sünnipäev (lasteaiaõpetajad)

15. jaan – alustab väikelastevanemate koolitus „Imelised aastad“

15. jaan. – 1.-4. klass õppekäigul loodusesse „Hundiretk Oandus“ (õp. Supper, õp. Sikk)

22. jaan. – 6.-9. klassi õpilased lumelauakoolitusel Kuutsemäel (õp. Eigi – noortemaja projekt, õp. Kruusimägi)

 

VEEBRUAR

5. veebr – kooli aulas lasteetendus „Havi keelel, havi meelel“. Algus kell 11.10. Pilet 3.-

11.-15. veebr – sõbranädal (õpilasesindus)

14. veebr - 7.-9. klassi õpilastele eneseabi koolitus 3.-4. tunni ajal

14. veebr - 7. klassi õpilastele veeohutuskoolitus Vinni ujulas

19. veebr – Vinni valla koolidevaheline suusavõistlus (U. Muruvee)

20. veebr – kell 11.15 kooli aulas lasteetendus „Lähen maale“. Pilet 3 eur-i.

22. veebr – Eesti Vabariigi aastapäeva aktus kooli aulas kell 11.30 (õp. Alavere)

22 .veebr – III õppeperioodi lõpetamine (õp. Alavere)

26., 27. veebr. – koolitus õpetajatele „Kuidas toetada õpilast - teadliku muutuse kool?“   

 

MÄRTS

5. märts - vastlapäev

7. märts – Seksuaalkasvatuse koolitus 6.,7.,8. ja 9.klassi õpilastele (Roela noortemaja)

8. märts – sõbralik vastlapäev koos lapsevanematega (lasteaed)

11. – 15. märts – lasteaias teemanädal „Reisime Ameerikas“ (lasteaed)

11. - 14. märts – emakeelenädal (õp. Sikk, õp. Supper, õp. Eigi, lasteaiaõpetajad)

13. märts - 5.-6. kl ekskursioonil Tallinnas

15. märts - 3. tund 5.-6 .kl KEAT projekti raames koolitus "Küberturalisus" (Kady Tiinas)

18. märts – Rakvere teatri külastus (lasteaed)

19. märts - 7. kl klassiõhtu

21. märts - matemaatikavõistlus "Känguru" (igast klassist mõni õpilane)

22. märts - 3. tund 5.-6 .kl KEAT projekti raames koolitus "Raudteeohutus" (Anneli Floren)

29. märts - 2. tund 6. kl KEAT projekti raames Päästeaemeti koolitus (Milvi Kompus)

                  3. tund 5.-6. kl KEAT projekti raames Päästeaemeti koolitus (Milvi Kompus)

 

APRILL

2. aprill – kell 13.15 koolitus „Ennastkahjustav käitumine“ 5.-9.klassi õpilastele (Roela noortemaja)

2. aprill – 7. kl Väike-Maarjas Värkstoas

3. aprill – 8.-9. kl Väike-Maarjas Värkstoas

4. aprill – koolitus „Veebiprobleemid“ 5.-9.klassi õpilastele (Roela noortemaja)

10. aprill – tutvumine eksootiliste lindudega, külas Toomas Prantsibel

15. – 18. aprill - südamenädal

15. aprill - kooli esindusmeeskond osaleb Väike-Maarjas võistlusel KATSEKAKK

22. aprill - koolitus "Autism. Kaasav haridus" õpetajatele 

24. aprill – lasteaedade liikumispäev koos muusikutega

30. aprill - lahtiste uste päev ja laadapäev lasteaias

 

MAI

4. mai - Roela lasteaia- ja koolilapsed Robootika näitusel AHHAA keskuses (Signe Puusepp)

7. mai – 5.-6. kl Väike Maarjas Värkstoas (õp. Maalman)

9. mai – 9. klass projektis „Minu Riik“ (õp. Klemmer)

9. mai – 1.- 4.klass loodusmatkal Käsmus (õp. Supper, õp. Sikk)

9. mai – lasteaialastel külas piimandusmuuseum, kell 9.15

10. mai - lastaia kevadkontsert kell 16.00 (lasteaiaõpetajad)

15. mai – Vinni valla lasteaedade spordipäev

16. mai – loovtööde esitlus ja kaitsmine kell 14.00

20. mai - 3. klassi jalgrattaeksam  (Kady Tiinas, Signe Puusepp)

22. mai - kooli esindusmeeskond (3., 4. kl ja õp Supper) osaleb Simunas Värkstoa poolt korraldataval KONVERENTSIL

23. mai - lasteaialapsed Laekvere Rahvamajas teatris vaatamas etendust "Sööbik ja Pisik"

23. mai - 1.-4. klass ekskursioonil Tallinnas (õp. Supper, õp. Sikk)

23. – 25. mai – 8., 9. klass ekskursioonil Peterburis (õp. Maalman, õp. Klemmer, õp. Alavere, õp. Puusepp)

28. mai – 9. klassi lõpukell

31. mai – lasteaia lõpupidu kell 16.00 (lasteaiaõpetajad)

 

JUUNI

1. juuni – lastekaitsepäev Roela staadionil (seiklused, mängud, päevajuht, disco, „Lõõtsavägilased“)

3. juuni – 9. klassi eesti keele eksam

3. juuni  – spordipäev

4.-5. juuni – KEAT`i laager (õp. Maalman, õp Puusepp)

6. juuni  – vallavanema vastuvõtt kell 14.00

10. juuni – matemaatika eksam 9. klassile

10. juuni - matkapäev

10. juuni – kevadkontsert kell 18.00 (õp. Alavere, klassijuhatajad)

11. juuni – V õppeperioodi lõpetamine (õp. Alavere)

13. juuni – 9. klassi valikeksam

15. juuni – 9. klassi lõpupidu Roela koolimajas (8. klass)

 

 

 

JAANUAR

7. jaan ? Kolmekuningapäev lasteaias, ?Aitäh, kuusepuu!? (lasteaed)

11. jaan? lasteaia sünnipäev (lasteaiaõpetajad)

15. jaan? alustab väikelastevanemate koolitus ?Imelised aastad?

15. jaan. ? 1.-4. klass õppekäigul loodusesse ?Hundiretk Oandus? (õp. Supper, õp. Sikk)

22. jaan. ? 6.-9. klassi õpilased lumelauakoolitusel Kuutsemäel (õp. Eigi ? noortemaja projekt, õp. Kruusimägi)

VEEBRUAR

5. veebr? kooli aulas lasteetendus ?Havi keelel, havi meelel?. Algus kell 11.10. Pilet 3.-

11.-15. veebr? sõbranädal (õpilasesindus)

14. veebr - 7.-9. klassi õpilastele eneseabi koolitus 3.-4. tunni ajal

14. veebr - 7. klassi õpilastele veeohutuskoolitus Vinni ujulas

19. veebr?

Vinni valla koolidevaheline suusavõistlus (U. Muruvee)

20. veebr? kell 11.15 kooli aulas lasteetendus ?Lähen maale?. Pilet 3 eur-i.

22. veebr? Eesti Vabariigi aastapäeva aktus kooli aulas kell 11.30 (õp. Alavere)

22 .veebr? III õppeperioodi lõpetamine (õp. Alavere)

26., 27. veebr. ? koolitus õpetajatele ?Kuidas toetada õpilast - teadliku muutuse kool??

MÄRTS

5. märts - vastlapäev

7. märts ? Seksuaalkasvatuse koolitus 6.,7.,8. ja 9.klassi õpilastele (Roela noortemaja)

8. märts ? sõbralik vastlapäev koos lapsevanematega (lasteaed)

11. ? 15. märts ? lasteaias teemanädal ?Reisime Ameerikas? (lasteaed)

11. - 14. märts ? emakeelenädal (õp. Sikk, õp. Supper, õp. Eigi, lasteaiaõpetajad)

13. märts - 5.-6. kl ekskursioonil Tallinnas

15. märts - 3. tund 5.-6 .kl KEAT projekti raames koolitus "Küberturalisus" (Kady Tiinas)

18. märts ? Rakvere teatri külastus (lasteaed)

19. märts - 7. kl klassiõhtu

21. märts - matemaatikavõistlus "Känguru" (igast klassist mõni õpilane)

22. märts - 3. tund 5.-6 .kl KEAT projekti raames koolitus "Raudteeohutus" (Anneli Floren)

29. märts - 2. tund 6. kl KEAT projekti raames Päästeaemeti koolitus (Milvi Kompus)

3. tund 5.-6. kl KEAT projekti raames Päästeaemeti koolitus (Milvi Kompus)

APRILL

2. aprill ? kell 13.15 koolitus ?Ennastkahjustav käitumine? 5.-9.klassi õpilastele (Roela noortemaja)

2. aprill ? 7. kl Väike-Maarjas Värkstoas

3. aprill ? 8.-9. kl Väike-Maarjas Värkstoas

4. aprill ? koolitus ?Veebiprobleemid? 5.-9.klassi õpilastele (Roela noortemaja)

10. aprill ? tutvumine eksootiliste lindudega, külas Toomas Prantsibel

15. ? 18. aprill - südamenädal

15. aprill - kooli esindusmeeskond osaleb Väike-Maarjas võistlusel KATSEKAKK

22. aprill - koolitus "Autism. Kaasav haridus" õpetajatele

24. aprill ? lasteaedade liikumispäev koos muusikutega

30. aprill - lahtiste uste päev ja laadapäev lasteaias

MAI

4. mai - Roela lasteaia- ja koolilapsed Robootika näitusel AHHAA keskuses (Signe Puusepp)

7. mai? 5.-6. kl Väike Maarjas Värkstoas (õp. Maalman)

9. mai ? 9. klass projektis ?Minu Riik? (õp. Klemmer)

9. mai ? 1.- 4.klass loodusmatkal Käsmus (õp. Supper, õp. Sikk)

9. mai ? lasteaialastel külas piimandusmuuseum, kell 9.15

10. mai - lastaia kevadkontsert kell 16.00 (lasteaiaõpetajad)

15. mai ? Vinni valla lasteaedade spordipäev

16. mai ? loovtööde esitlus ja kaitsmine kell 14.00

20. mai - 3. klassi jalgrattaeksam (Kady Tiinas, Signe Puusepp)

22. mai - kooliesindusmeeskond (3., 4. kl ja õp Supper) osaleb Simunas Värkstoa poolt korraldataval KONVERENTSIL

23. mai - lasteaialapsed Laekvere Rahvamajas teatris vaatamas etendust "Sööbik ja Pisik"

23. mai - 1.-4. klass ekskursioonil Tallinnas (õp. Supper, õp. Sikk)

23. ? 25. mai ? 8., 9. klass ekskursioonil Peterburis (õp. Maalman, õp. Klemmer, õp. Alavere, õp. Puusepp)

28. mai ? 9. klassi lõpukell

31. mai ? lasteaia lõpupidu kell 16.00 (lasteaiaõpetajad)

JUUNI

1. juuni ? lastekaitsepäev Roela staadionil (seiklused, mängud, päevajuht, disco, ?Lõõtsavägilased?)

3. juuni ? 9. klassi eesti keele eksam

3. juuni ? spordipäev

4.-5. juuni ? KEAT`i laager (õp. Maalman, õp Puusepp)

6. juuni ? vallavanema vastuvõtt kell 14.00

10. juuni ? matemaatika eksam 9. klassile

10. juuni - matkapäev

10. juuni ? kevadkontsert kell 18.00 (õp. Alavere, klassijuhatajad)

11. juuni ? V õppeperioodi lõpetamine (õp. Alavere)

13. juuni ? 9. klassi valikeksam

15. juuni ? 9. klassi lõpupidu Roela koolimajas(8. klass)