Uudised

Roela Kool saab toetust Euroopa Sotsiaalfondist IT õppevahendi soetamiseks 27. jaanuar anne


Euroopa Sotsiaalfondi meetmest toetuse andmise eesmärk toetab Eesti elukestva õppe strateegia eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsitluse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks. Kooli juhtkond ja õpetajad on väga motiveeritud uute õppevahendite kasutusele võtmisest. Kaasava hariduse toetusmeetmest soetati eelmisel õppeaastal interaktiivne puutetundlik tahvel ja dokumendikaamera. Projektiga soetatav IT õppevahend - CNC freespink on mõeldud kasutamiseks eelkõige töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundides 4-9 klassi õpilastele. Õppevahendi soetamise mõjutajaks on ka uue töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja saabumine koolitööle ja sel aastal rekonstrueeritud(tav) õppeklass, mille käigus on juba vahetatud ja vahetatakse olemasolevat, õppetööks iganenud seadmeid ja inventari. Programmeeritavad IT õppevahendid lõimivad informaatika, matemaatika, füüsika ja tehnoloogiaõpet, kus teoreetilised teadmised vormuvad reaalseteks toodeteks, arendades käelist tegevust ja oskust. Tundides saame imiteerida kaasaegseid reaalseid tootearendusprotsesse ning tutvustada kaasaegseid töövõtteid ja materjalide töötlemise viise. Samuti innustada õpilasi olema loovad ja ettevõtlikud, kes suudaksid tulevikus ise algatada või osaleda põnevates, eduelamust pakkuvates tegevustes/projektides. Roela kooli ja MTÜ Roela Kodukant koostöös osalevatel õpilastel on võimalik projektõppe või loovtöö raames luua lisandväärtust ka kohaliku elu edendamisel.

Kokkuvõtvalt - projekti kaudu viime õpilasteni uudse tehnoloogiavaldkonnaga seotud praktilise õpikogemuse, mis aitab suurendada õpilaste digipädevust ja karjääriteadlikkust tuleviku erialade valikul.

Gustav Saar, arendusnõunik

Euroopa Sotsiaalfondi meetmest toetuse andmise eesmärk toetab Eesti elukestva õppe strateegia eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsitluse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks. Kooli juhtkond ja õpetajad on väga motiveeritud uute õppevahendite kasutusele võtmisest. Kaasava hariduse toetusmeetmest soetati eelmisel õppeaastal interaktiivne puutetundlik tahvel ja dokumendikaamera. Projektiga soetatav IT õppevahend - CNC freespink on mõeldud kasutamiseks eelkõige töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundides 4-9 klassi õpilastele. Õppevahendi soetamise mõjutajaks on ka uue töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja saabumine koolitööle ja sel aastal rekonstrueeritud(tav) õppeklass, mille käigus on juba vahetatud ja vahetatakse olemasolevat, õppetööks iganenud seadmeid ja inventari.

Programmeeritavad IT õppevahendid lõimivad informaatika, matemaatika, füüsika ja tehnoloogiaõpet, kus teoreetilised teadmised vormuvad reaalseteks toodeteks, arendades käelist tegevust ja oskust. Tundides saame imiteerida kaasaegseid reaalseid tootearendusprotsesse ning tutvustada kaasaegseid töövõtteid ja materjalide töötlemise viise. Samuti innustada õpilasi olema loovad ja ettevõtlikud, kes suudaksid tulevikus ise algatada või osaleda põnevates, eduelamust pakkuvates tegevustes/projektides. Roela kooli ja MTÜ Roela Kodukant koostöös osalevatel õpilastel on võimalik projektõppe või loovtöö raames luua lisandväärtust ka kohaliku elu edendamisel.

Kokkuvõtvalt - projekti kaudu viime õpilasteni uudse tehnoloogiavaldkonnaga seotud praktilise õpikogemuse, mis aitab suurendada õpilaste digipädevust ja karjääriteadlikkust tuleviku erialade valikul.

Gustav Saar, arendusnõunik