Uudised

Tähtsad kuupäevad õppeaasta lõpus 28. mai anne


15. juuni – 9. klassi lõpupidu kell 14.00 Roela Kooli aulas

15. juuni – 9. klassi lõpupidu kell 14.00 Roela Kooli aulas