Õppetöö

Tunniplaan


1. klass

  E T   K N R   
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Muusika Eesti keel
2 Eesti keel Ujumine Loodus Eesti keel Kehaline
3 Matemaatika Ujumine Kehaline  Eesti keel Matemaatika
4 Tööõpetus Muusika Matemaatika Mudilaskoor Kunstiõp
5 Kõneravi Arvuti Kõneravi Kunstiõp  
6          

 

2. klass

   E K  N   R
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Muusika Eesti keel
3 Kehaline Muusika Kunstiõp Matemaatika Inimeseõp
4   Tööõpetus Kehaline Mudilaskoor  
5   Arvutiõpetus Kunstiõp Loodusõp  
6     Kõneravi Kehaline  
        Treening  

 

3. klass

  E T K N R
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Muusika Eesti keel
3 Kehaline Muusika Kunstiõp Matemaatika Inimeseõp
4 Inglise keel Tööõpetus Kehaline Mudilaskoor Inglise keel
5   Arvutiõp Kunstiõp Loodusõp  
6   Inglise keel Kõneravi Kehaline  
7       Treening  


4. klass

  E T K N R
1 Loodusõp Inglise keel Inglise keel Matemaatika Muusika
2 Klassijuhataja Matemaatika Matemaatika Kirjandus Matemaatika
3 Eesti keel Kirjandus Eesti keel Arvutiõp Kehaline
4 Kehaline Loodusõp Eesti keel Mudilaskoor Kehaline
5 Matemaatika Kunst Muusika Tööõpetus  
6

Kõneravi

  Pikkpäev Kõneravi  
7     Inglise keel Treening  

 

5. klass

  E T K N R
1 Loodusõpetus Inglise keel Inglise keel Matemaatika Muusika
2 Klassijuhataja Matemaatika Matemaatika Kirjandus Matemaatika
3 Eesti keel Kirjandus Eesti keel Käsit-T/Tööõp-P Kehaline
4 Kehaline Loodusõpetus Eesti keel Käsit-T/Tööõp-P Kehaline
5 Matemaatika Kunstiõp Inimeseõpetus Vene keel-ring  
6 Kõneravi   Ajalugu Kõneravi  
7     Inglise keel Treening  
8     Arvutiõpetus    

 

6. klass

  E T K N R
1 Eesti keel Inimeseõp Matemaatika Vene keel Eesti keel
2 Kirjandus Vene keel Eesti keel Arvutiõp Kirjandus
3 Muusika Vene keel Inglise keel Käsit-T/Tööõp-P Klassijuh
4 Matemaatika Matemaatika Ajalugu Käsit-T/Tööõp-P Matem
5 Loodusõp Inglise keel Ajalugu Loodusõp Keh-P
6 Matemaatika Kunstiõp Loodusõp Inglise keel  
7   Keh-T/Õpiabi-P Ühiskonnaõp Õpiabi-P  
8   Keh-T Keh-P    

 

7. klass

  E T K N R
1 vaba tund Matemaatika Eesti keel Vene keel Klassijuhataja
2 Muusika Matemaatika Inglise keel Geograafia Inglise keel
3 Matemaatika Kirjandus Ajalugu Käsit-T/Tööõp-P Inglise keel
4 Eesti keel Vene keel Matemaatika Käsit-T/Tööõp-P Kirjandus
5 Matemaatika Loodusõp Vene keel   Keh-P
6 Bioloogia Loodusõp Kunst    
7 Arvutiõp Keh-T/Õpiabi-P Inimeseõp    
8 Ajalugu Keh-T Keh-P    

 

8. klass

  E T K N R
1 Muusika Eesti keel Geograafia Matemaatika Vene keel
2 Matemaatika Bioloogia Ajalugu Inglise keel Matemaatika
3 Eesti keel Füüsika Keemia Bioloogia Kirjandus
4 Geograafia Füüsika Inglise keel Kunstiõp Inglise keel
5 Ajalugu Inimseõp Kirjandus Vene keel Arvutiõpetus
6 Keh-T Keemia Matemaatika Käsit-T/Tööõp-P  
7 Keh-T Vene keel Keh-P Käsit-T/Tööõp-P  
8   Klassijuhataja   Keh-P  

 

9. klass

  E T K N R
1 Matemaatika Füüsika Ajalugu Bioloogia Matemaatika
2 Geograafia Füüsika Geograafia Avutiõp vaba tund
3 Bioloogia Matemaatika Eesti keel Vene keel Keemia
4 Muusika Kirjandus Kirjandus Vene keel Inglise keel
5 Eesti keel Inglise keel Keemia Matemaatika Kunstiõp
6 Ajalugu Inglise keel Vene keel Käsit-T/tööõp-P  
7 Ühiskonnaõp Keh - T Keh-P Klassijuhataja  
8   Keh - T Ühiskonnaõp Keh-P  

 

1. klass

 

2. klass

   E K  N   R
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Muusika Eesti keel
3 Kehaline Muusika Kunstiõp Matemaatika Inimeseõp
4   Tööõpetus Kehaline Mudilaskoor  
5   Arvutiõpetus Kunstiõp Loodusõp  
6     Kõneravi Kehaline  
        Treening  

 

3. klass

  E T K N R
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Muusika Eesti keel
3 Kehaline Muusika Kunstiõp Matemaatika Inimeseõp
4 Inglise keel Tööõpetus Kehaline Mudilaskoor Inglise keel
5   Arvutiõp Kunstiõp Loodusõp  
6   Inglise keel Kõneravi Kehaline  
7       Treening  


4. klass

  E T K N R
1 Loodusõp Inglise keel Inglise keel Matemaatika Muusika
2 Klassijuhataja Matemaatika Matemaatika Kirjandus Matemaatika
3 Eesti keel Kirjandus Eesti keel Arvutiõp Kehaline
4 Kehaline Loodusõp Eesti keel Mudilaskoor Kehaline
5 Matemaatika Kunst Muusika Tööõpetus  
6

Kõneravi

  Pikkpäev Kõneravi  
7     Inglise keel Treening  

 

5. klass

  E T K N R
1 Loodusõpetus Inglise keel Inglise keel Matemaatika Muusika
2 Klassijuhataja Matemaatika Matemaatika Kirjandus Matemaatika
3 Eesti keel Kirjandus Eesti keel Käsit-T/Tööõp-P Kehaline
4 Kehaline Loodusõpetus Eesti keel Käsit-T/Tööõp-P Kehaline
5 Matemaatika Kunstiõp Inimeseõpetus Vene keel-ring  
6 Kõneravi   Ajalugu Kõneravi  
7     Inglise keel Treening  
8     Arvutiõpetus    

 

6. klass

  E T K N R
1 Eesti keel Inimeseõp Matemaatika Vene keel Eesti keel
2 Kirjandus Vene keel Eesti keel Arvutiõp Kirjandus
3 Muusika Vene keel Inglise keel Käsit-T/Tööõp-P Klassijuh
4 Matemaatika Matemaatika Ajalugu Käsit-T/Tööõp-P Matem
5 Loodusõp Inglise keel Ajalugu Loodusõp Keh-P
6 Matemaatika Kunstiõp Loodusõp Inglise keel  
7   Keh-T/Õpiabi-P Ühiskonnaõp Õpiabi-P  
8   Keh-T Keh-P    

 

7. klass

  E T K N R
1 vaba tund Matemaatika Eesti keel Vene keel Klassijuhataja
2 Muusika Matemaatika Inglise keel Geograafia Inglise keel
3 Matemaatika Kirjandus Ajalugu Käsit-T/Tööõp-P Inglise keel
4 Eesti keel Vene keel Matemaatika Käsit-T/Tööõp-P Kirjandus
5 Matemaatika Loodusõp Vene keel   Keh-P
6 Bioloogia Loodusõp Kunst    
7 Arvutiõp Keh-T/Õpiabi-P Inimeseõp    
8 Ajalugu Keh-T Keh-P    

 

8. klass

  E T K N R
1 Muusika Eesti keel Geograafia Matemaatika Vene keel
2 Matemaatika Bioloogia Ajalugu Inglise keel Matemaatika
3 Eesti keel Füüsika Keemia Bioloogia Kirjandus
4 Geograafia Füüsika Inglise keel Kunstiõp Inglise keel
5 Ajalugu Inimseõp Kirjandus Vene keel Arvutiõpetus
6 Keh-T Keemia Matemaatika Käsit-T/Tööõp-P  
7 Keh-T Vene keel Keh-P Käsit-T/Tööõp-P  
8   Klassijuhataja   Keh-P  

 

9. klass

  E T K N R
1 Matemaatika Füüsika Ajalugu Bioloogia Matemaatika
2 Geograafia Füüsika Geograafia Avutiõp vaba tund
3 Bioloogia Matemaatika Eesti keel Vene keel Keemia
4 Muusika Kirjandus Kirjandus Vene keel Inglise keel
5 Eesti keel Inglise keel Keemia Matemaatika Kunstiõp
6 Ajalugu Inglise keel Vene keel Käsit-T/tööõp-P  
7 Ühiskonnaõp Keh - T Keh-P Klassijuhataja  
8   Keh - T Ühiskonnaõp Keh-P  

 

  E T   K N R   
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Muusika Eesti keel
2 Eesti keel Ujumine Loodus Eesti keel Kehaline
3 Matemaatika Ujumine Kehaline  Eesti keel Matemaatika
4 Tööõpetus Muusika Matemaatika Mudilaskoor Kunstiõp
5 Kõneravi Arvuti Kõneravi Kunstiõp  
6