Õppetöö

Tunniplaan


6.-9.kl tunniplaan eriaolukorra ajal

6. klass                       Tunni pikkus 45 min, alates täistunnist.

 

           E

        T

        K

        N

         R

9.00

Vene keel

Inglise keel

Eesti keel

vaba

Eesti keel

10.00

Vaba

Matem

Matemaatika

vaba

Kirjandus

11.00

Kirjandus

vaba

Vene keel

vaba

Inglise keel

12.00

Matemaatika

Loodusõp

Ajalugu

Matemaatika

Inglise keel

13.00

Eesti keel

Loodusõp

Ajalugu

Loodusõp

Matemaatika

14.00

   

Vene keel

 

 

15.00

   

Ühiskonnaõp

   
           

 

7. klass                       Tunni pikkus 45 min, alates täistunnist.

 

         E

         T

        K

        N

         R

9.00

vaba tund

vaba

Matemaatika

Matemaatika

Inglise keel

10.00

Eesti keel

Kirjandus

Eesti keel

vaba

Inglise keel

11.00

Matemaatika

Vene keel

Ajalugu

Geograafia

Matemaatika

12.00

Ajalugu

Matemaatika

Bioloogia

Vene keel

Kirjandus

13.00

Vene keel

Loodusõp

Inglise keel

   

14.00

 

Loodusõp

     

15.00

         
           

 

8. klass                       Tunni pikkus 45 min, alates täistunnist.

 

         E

         T

          K

           N

            R

9.00

Matemaatika

Eesti keel

Inglise keel

Bioloogia

Matemaatika

10.00

Inglise keel

Vene keel

Ajalugu

Matemaatika

vaba

11.00

vaba

Füüsika

Keemia

Vene keel

Kirjandus

12.00

Eesti keel

Füüsika

Kirjandus

Vene keel

 

13.00

Ajalugu

Keemia

Matemaatika

   

14.00

Inglise keel

Bioloogia

Geograafia

   

15.00

 

Geograafia

     
           

 

9. klass                       Tunni pikkus 45 min, alates täistunnist.

 

          E

          T

           K

          N

          R

9.00

Eesti keel

Füüsika

Ajalugu

Vene keel

vaba

10.00

Matemaatika

Füüsika

Geograafia

Vene keel

Matemaatika

11.00

Inglise keel

Matemaatika

Kirjandus

Matemaatika

Bioloogia

12.00

Vene keel

Bioloogia

Keemia

 

Geograafia

13.00

Keemia

Kirjandus

Eesti keel

   

14.00

Ajalugu

Inglise keel

Ühiskonnaõp

   

15.00

Ühiskonnaõp

Inglise keel

     
           

Tunniplaan tavapärasel ajal

1. klass

  E T   K N R   
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Muusika Eesti keel
2 Eesti keel Ujumine Loodus Eesti keel Kehaline
3 Matemaatika Ujumine Kehaline  Eesti keel Matemaatika
4 Tööõpetus Muusika Matemaatika Mudilaskoor Kunstiõp
5 Kõneravi Arvuti Kõneravi Kunstiõp  
6          

 

2. klass

   E K  N   R
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Muusika Eesti keel
3 Kehaline Muusika Kunstiõp Matemaatika Inimeseõp
4   Tööõpetus Kehaline Mudilaskoor  
5   Arvutiõpetus Kunstiõp Loodusõp  
6     Kõneravi Kehaline  
        Treening  

 

3. klass

  E T K N R
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Muusika Eesti keel
3 Kehaline Muusika Kunstiõp Matemaatika Inimeseõp
4 Inglise keel Tööõpetus Kehaline Mudilaskoor Inglise keel
5   Arvutiõp Kunstiõp Loodusõp  
6   Inglise keel Kõneravi Kehaline  
7       Treening  


4. klass

  E T K N R
1 Loodusõp Inglise keel Inglise keel Matemaatika Muusika
2 Klassijuhataja Matemaatika Matemaatika Kirjandus Matemaatika
3 Eesti keel Kirjandus Eesti keel Muusika Kehaline
4 Kehaline Arvutiõp Eesti keel Mudilaskoor Kehaline
5 Matemaatika Kunst Loodusõp Tööõpetus  
6

Kõneravi

  Pikkpäev Kõneravi  
7     Inglise keel Treening  

 

5. klass

  E T K N R
1 Loodusõpetus Inglise keel Inglise keel Matemaatika Muusika
2 Klassijuhataja Matemaatika Matemaatika Kirjandus Matemaatika
3 Eesti keel Kirjandus Eesti keel Käsit-T/Tööõp-P Kehaline
4 Kehaline inimeseõpetus Eesti keel Käsit-T/Tööõp-P Kehaline
5 Matemaatika Kunstiõp Loodusõpetus Vene keel-ring  
6 Kõneravi   Ajalugu Kõneravi  
7     Inglise keel Treening  
8     Arvutiõpetus    

 

6. klass

  E T K N R
1 Eesti keel Muusikaõp Matemaatika Vene keel Eesti keel
2 Kirjandus Loodusõp Eesti keel Arvutiõp Kirjandus
3 Vene keel Vene keel Inglise keel Käsit-T/Tööõp-P Klassijuh
4 Matemaatika Matemaatika Ajalugu Käsit-T/Tööõp-P Matem
5 Loodusõp Inglise keel Ajalugu Inimeseõp Keh-P
6 Matemaatika Loodusõp Kunstiõp Inglise keel  
7   Keh-T/Õpiabi-P Ühiskonnaõp Õpiabi-P  
8   Keh-T Keh-P    

 

7. klass

  E T K N R
1 vaba tund Matemaatika Eesti keel Vene keel Klassijuhataja
2 Muusika Matemaatika Inglise keel Geograafia Inglise keel
3 Matemaatika Kirjandus Ajalugu Käsit-T/Tööõp-P Inglise keel
4 Eesti keel Vene keel Matemaatika Käsit-T/Tööõp-P Kirjandus
5 Matemaatika Loodusõp Bioloogia   Keh-P
6 Vene keel Loodusõp Inimeseõp    
7 Arvutiõp Keh-T/Õpiabi-P Kunst    
8 Ajalugu Keh-T Keh-P    

 

8. klass

  E T K N R
1 Muusika Eesti keel Geograafia Matemaatika Vene keel
2 Matemaatika Bioloogia Ajalugu Inglise keel Matemaatika
3 Eesti keel Füüsika Keemia Bioloogia Kirjandus
4 Inimeseõp Füüsika Inglise keel Kunstiõp Inglise keel
5 Ajalugu Geograafia Kirjandus Vene keel Arvutiõpetus
6 Keh-T Keemia Matemaatika Käsit-T/Tööõp-P  
7 Keh-T Vene keel Keh-P Käsit-T/Tööõp-P  
8   Klassijuhataja   Keh-P  

 

9. klass

  E T K N R
1 Matemaatika Füüsika Ajalugu Bioloogia Matemaatika
2 Inglise keel Füüsika Geograafia Avutiõp Vaba tund
3 Muusika Matemaatika Eesti keel Vene keel Keemia
4 Vene keel Kirjandus Kirjandus Geograafia Inglise keel
5 Eesti keel Inglise keel Keemia Matemaatika Kunstiõp
6 Ajalugu Bioloogia Vene keel Käsit-T/tööõp-P  
7 Ühiskonnaõp Keh - T Keh-P Klassijuhataja  
8   Keh - T Ühiskonnaõp Keh-P  

 

6.-9.kl tunniplaan eriaolukorra ajal

6. klass                       Tunni pikkus 45 min, alates täistunnist.

 

7. klass                       Tunni pikkus 45 min, alates täistunnist.

 

         E

         T

        K

        N

         R

9.00

vaba tund

vaba

Matemaatika

Matemaatika

Inglise keel

10.00

Eesti keel

Kirjandus

Eesti keel

vaba

Inglise keel

11.00

Matemaatika

Vene keel

Ajalugu

Geograafia

Matemaatika

12.00

Ajalugu

Matemaatika

Bioloogia

Vene keel

Kirjandus

13.00

Vene keel

Loodusõp

Inglise keel

   

14.00

 

Loodusõp

     

15.00

         
           

 

8. klass                       Tunni pikkus 45 min, alates täistunnist.

 

         E

         T

          K

           N

            R

9.00

Matemaatika

Eesti keel

Inglise keel

Bioloogia

Matemaatika

10.00

Inglise keel

Vene keel

Ajalugu

Matemaatika

vaba

11.00

vaba

Füüsika

Keemia

Vene keel

Kirjandus

12.00

Eesti keel

Füüsika

Kirjandus

Vene keel

 

13.00

Ajalugu

Keemia

Matemaatika

   

14.00

Inglise keel

Bioloogia

Geograafia

   

15.00

 

Geograafia

     
           

 

9. klass                       Tunni pikkus 45 min, alates täistunnist.

 

          E

          T

           K

          N

          R

9.00

Eesti keel

Füüsika

Ajalugu

Vene keel

vaba

10.00

Matemaatika

Füüsika

Geograafia

Vene keel

Matemaatika

11.00

Inglise keel

Matemaatika

Kirjandus

Matemaatika

Bioloogia

12.00

Vene keel

Bioloogia

Keemia

 

Geograafia

13.00

Keemia

Kirjandus

Eesti keel

   

14.00

Ajalugu

Inglise keel

Ühiskonnaõp

   

15.00

Ühiskonnaõp

Inglise keel

     
           

Tunniplaan tavapärasel ajal

1. klass

  E T   K N R   
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Muusika Eesti keel
2 Eesti keel Ujumine Loodus Eesti keel Kehaline
3 Matemaatika Ujumine Kehaline  Eesti keel Matemaatika
4 Tööõpetus Muusika Matemaatika Mudilaskoor Kunstiõp
5 Kõneravi Arvuti Kõneravi Kunstiõp  
6          

 

2. klass

   E K  N   R
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Muusika Eesti keel
3 Kehaline Muusika Kunstiõp Matemaatika Inimeseõp
4   Tööõpetus Kehaline Mudilaskoor  
5   Arvutiõpetus Kunstiõp Loodusõp  
6     Kõneravi Kehaline  
        Treening  

 

3. klass

  E T K N R
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Muusika Eesti keel
3 Kehaline Muusika Kunstiõp Matemaatika Inimeseõp
4 Inglise keel Tööõpetus Kehaline Mudilaskoor Inglise keel
5   Arvutiõp Kunstiõp Loodusõp  
6   Inglise keel Kõneravi Kehaline  
7       Treening  


4. klass

  E T K N R
1 Loodusõp Inglise keel Inglise keel Matemaatika Muusika
2 Klassijuhataja Matemaatika Matemaatika Kirjandus Matemaatika
3 Eesti keel Kirjandus Eesti keel Muusika Kehaline
4 Kehaline Arvutiõp Eesti keel Mudilaskoor Kehaline
5 Matemaatika Kunst Loodusõp Tööõpetus  
6

Kõneravi

  Pikkpäev Kõneravi  
7     Inglise keel Treening  

 

5. klass

  E T K N R
1 Loodusõpetus Inglise keel Inglise keel Matemaatika Muusika
2 Klassijuhataja Matemaatika Matemaatika Kirjandus Matemaatika
3 Eesti keel Kirjandus Eesti keel Käsit-T/Tööõp-P Kehaline
4 Kehaline inimeseõpetus Eesti keel Käsit-T/Tööõp-P Kehaline
5 Matemaatika Kunstiõp Loodusõpetus Vene keel-ring  
6 Kõneravi   Ajalugu Kõneravi  
7     Inglise keel Treening  
8     Arvutiõpetus    

 

6. klass

  E T K N R
1 Eesti keel Muusikaõp Matemaatika Vene keel Eesti keel
2 Kirjandus Loodusõp Eesti keel Arvutiõp Kirjandus
3 Vene keel Vene keel Inglise keel Käsit-T/Tööõp-P Klassijuh
4 Matemaatika Matemaatika Ajalugu Käsit-T/Tööõp-P Matem
5 Loodusõp Inglise keel Ajalugu Inimeseõp Keh-P
6 Matemaatika Loodusõp Kunstiõp Inglise keel  
7   Keh-T/Õpiabi-P Ühiskonnaõp Õpiabi-P  
8   Keh-T Keh-P    

 

7. klass

  E T K N R
1 vaba tund Matemaatika Eesti keel Vene keel Klassijuhataja
2 Muusika Matemaatika Inglise keel Geograafia Inglise keel
3 Matemaatika Kirjandus Ajalugu Käsit-T/Tööõp-P Inglise keel
4 Eesti keel Vene keel Matemaatika Käsit-T/Tööõp-P Kirjandus
5 Matemaatika Loodusõp Bioloogia   Keh-P
6 Vene keel Loodusõp Inimeseõp    
7 Arvutiõp Keh-T/Õpiabi-P Kunst    
8 Ajalugu Keh-T Keh-P    

 

8. klass

  E T K N R
1 Muusika Eesti keel Geograafia Matemaatika Vene keel
2 Matemaatika Bioloogia Ajalugu Inglise keel Matemaatika
3 Eesti keel Füüsika Keemia Bioloogia Kirjandus
4 Inimeseõp Füüsika Inglise keel Kunstiõp Inglise keel
5 Ajalugu Geograafia Kirjandus Vene keel Arvutiõpetus
6 Keh-T Keemia Matemaatika Käsit-T/Tööõp-P  
7 Keh-T Vene keel Keh-P Käsit-T/Tööõp-P  
8   Klassijuhataja   Keh-P  

 

9. klass

  E T K N R
1 Matemaatika Füüsika Ajalugu Bioloogia Matemaatika
2 Inglise keel Füüsika Geograafia Avutiõp Vaba tund
3 Muusika Matemaatika Eesti keel Vene keel Keemia
4 Vene keel Kirjandus Kirjandus Geograafia Inglise keel
5 Eesti keel Inglise keel Keemia Matemaatika Kunstiõp
6 Ajalugu Bioloogia Vene keel Käsit-T/tööõp-P  
7 Ühiskonnaõp Keh - T Keh-P Klassijuhataja  
8   Keh - T Ühiskonnaõp Keh-P  

 

 

           E

        T

        K

        N

         R

9.00

Vene keel

Inglise keel

Eesti keel

vaba

Eesti keel

10.00

Vaba

Matem

Matemaatika

vaba

Kirjandus

11.00

Kirjandus

vaba

Vene keel

vaba

Inglise keel

12.00

Matemaatika

Loodusõp

Ajalugu

Matemaatika

Inglise keel

13.00

Eesti keel

Loodusõp

Ajalugu

Loodusõp

Matemaatika

14.00

   

Vene keel

 

 

15.00

   

Ühiskonnaõp