Õppetöö

Tunniplaan


1. klass

  E T   K N R   
1 Arvuti Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Eesti keel Matemaatika Ujumine Eesti keel Eesti keel
3 Matemaatika Muusikaõp Ujumine Matemaatika Kunstiõp
4 Kehaline Loodusõp Kunst Muusika Mudilaskoor
5 Vaba tund Kehaline   Tööõpetus  
6 Kõneravi        

 

2. klass

   E K  N   R
1 Arvutiõpetus Eesti keel Eesti keel Kehaline Arvutiõp
2 Inimeseõp Eesti keel Ujumine Eesti keel Eesti keel
3 Eesti keel Muusika Ujumine Muusika Kunstiõp
4 Kehaline Loodusõp Kunst Matemaatika Mudilask
5 Matemaatika Kõneravi Matemaatika Tööõp  
6 Kõneravi   Kõneravi/
Inglis k ring
   

 

3. klass

  E T K N R
1 Eesti keel Muusika Inglise keel Eesti keel Matemaatika
2 Matemaatika Inglise keel Eesti keel Kehaline Muusika
3 Kehaline Eesti keel Matemaatika Matemaatika Mudilaskoor
4 Tööõpetus Kehaline Loodusõp Eesti keel Eesti keel
5 Inglise keel Arvutiõp Kunstiõp Kõneravi  
6 Inimeseõp Kunstiõp Kõneravi    
7   Kõneravi      

 

4. klass

  E T K N R
1 Eesti keel Muusika Inglise keel Eesti keel Matemaatika
2 Matemaatika Inglise keel Eesti keel Kehaline Muusika
3 Kehaline Eesti keel Matemaatika Matemaatika Mudilaskoor
4 Tööõp-P/Käsit-T Kehaline Loodusõpetus Eesti keel Eesti keel
5 Inglise k Arvutiõp Kunstiõp Kõneravi  
6

Puutöö - P

Kunstiõp      
7 Kõneravi Loodusõp      

 

5. klass

  E T K N R
1 Kirjandus Matemaatika Matemaatika Loodusõp Arvutiõp
2 Vene k-ring Eesti keel Inglise keel Matemaatika Matemaatika
3 Eesti keel Eesti keel Muusika Inglise keel Klassijuh
4 Tööõp-P/Käsit-T Kirjandus Kehaline Kehaline Ajalugu
5 Tööõp-P/Käsit-T Kunstiõp Kehaline Inglise keel Matemaatika
6 Ajalugu Õpiabi-P Inimeseõp Loodusõp  
7 Kõneravi        
8          

 

6. klass

  E T K N R
1 Vene keel Matemaatika Inimeseõp Loodusõp Eesti keel
2 Vene keel Muusika Inglise keel Matemaatika Matemaatika
3 Eesti keel Kirjandus Eesti keel Inglise keel Klassijuh
4 Tööõp-P/Käsit-T Matemaatika Kehaline Loodusõp Kirjandus
5 Tööõp-P/Käsit-T Kunstiõp Kehaline Inglise keel Ajalugu
6 Ajalugu Õpiabi-P Matemaatika Vene keel Loodusõp
7 Ühiskonnaõp Arvutiõp      
8          

 

7. klass

  E T K N R
1 Loodusõp Inglise keel Eesti keel Matemaatika Muusika
2 Matemaatika Loodusõp Matemaatika Inglise keel Ajalugu
3 Vene keel Matemaatika Inglise keel Geograafia Ajalugu
4 Inimseõp Vene keel Kirjandus Vene keel Eesti keel
5 Kunstiõp Kirjandus Matemaatika Bioloogia  
6 Ingl k - ring-T/Keh-P Arvutiõpetus Keh-P Klassijuhataja  
7 Tööõp-P/Käsit-T Keh-T Õpiabi - T Õpiabi-T  
8 Tööõp-P/Käsit-T Keh-T      

 

8. klass

  E T K N R
1 Eesti keel Füüsika Muusika Inglise keel Ajalugu
2 Füüsika Matemaatika Kirjandus Bioloogia Kirjandus
3 Matemaatika Vene keel Keemia Keemia Matemaatika
4 Vene keel Eesti keel Inimeseõp Arvutiõp Matemaatika
5 Ajalugu Inglise keel Vene keel Vaba tund Bioloogia
6 Käsit-T/Keh-P Inglise keel Keh - P Kunst  
7 Tööõp-P/Käsit-T Keh - T   Geograafia  
8 Tööõp-P Keh - T   Geograafia  

 

9. klass

  E T K N R
1 Eesti keel Füüsika Muusikaõp Inglise keel Ajalugu
2 Füüsika Matemaatika Kirjandus Bioloogia Kirjandus
3 Matemaatika Vene keel Keemia Keemia Eesti keel
4 Vene keel Eesti keel Matemaatika Arvutiõp Ühiskonnaõp
5 Ajalugu Inglise keel Vene keel Matemaatika Bioloogia
6 Käsit-T/Keh-P Inglise keel Keh - P Kunst  
7 Tööõp-P Keh - T Õpiabi - T Geograafia  
8 Ühiskonnaõpetus Keh - T   Geograafia  

 

1. klass

2. klass

3. klass

4. klass

5. klass

6. klass

7. klass

8. klass

9. klass

1 Arvuti Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Eesti keel Matemaatika Ujumine Eesti keel Eesti keel
3 Matemaatika Muusikaõp Ujumine Matemaatika Kunstiõp
4 Kehaline Loodusõp Kunst Muusika Mudilaskoor
5 Vaba tund Kehaline   Tööõpetus  
6 Kõneravi        
1 Arvutiõpetus Eesti keel Eesti keel Kehaline Arvutiõp
2 Inimeseõp Eesti keel Ujumine Eesti keel Eesti keel
3 Eesti keel Muusika Ujumine Muusika Kunstiõp
4 Kehaline Loodusõp Kunst Matemaatika Mudilask
5 Matemaatika Kõneravi Matemaatika Tööõp  
6 Kõneravi   Kõneravi/ Inglis k ring    
1 Eesti keel Muusika Inglise keel Eesti keel Matemaatika
2 Matemaatika Inglise keel Eesti keel Kehaline Muusika
3 Kehaline Eesti keel Matemaatika Matemaatika Mudilaskoor
4 Tööõpetus Kehaline Loodusõp Eesti keel Eesti keel
5 Inglise keel Arvutiõp Kunstiõp Kõneravi  
6 Inimeseõp Kunstiõp Kõneravi    
7   Kõneravi      
1 Eesti keel Muusika Inglise keel Eesti keel Matemaatika
2 Matemaatika Inglise keel Eesti keel Kehaline Muusika
3 Kehaline Eesti keel Matemaatika Matemaatika Mudilaskoor
4 Tööõp-P/Käsit-T Kehaline Loodusõpetus Eesti keel Eesti keel
5 Inglise k Arvutiõp Kunstiõp Kõneravi  
6 Puutöö - P Kunstiõp      
7 Kõneravi Loodusõp      
1 Kirjandus Matemaatika Matemaatika Loodusõp Arvutiõp
2 Vene k-ring Eesti keel Inglise keel Matemaatika Matemaatika
3 Eesti keel Eesti keel Muusika Inglise keel Klassijuh
4 Tööõp-P/Käsit-T Kirjandus Kehaline Kehaline Ajalugu
5 Tööõp-P/Käsit-T Kunstiõp Kehaline Inglise keel Matemaatika
6 Ajalugu Õpiabi-P Inimeseõp Loodusõp  
7 Kõneravi        
8          
1 Vene keel Matemaatika Inimeseõp Loodusõp Eesti keel
2 Vene keel Muusika Inglise keel Matemaatika Matemaatika
3 Eesti keel Kirjandus Eesti keel Inglise keel Klassijuh
4 Tööõp-P/Käsit-T Matemaatika Kehaline Loodusõp Kirjandus
5 Tööõp-P/Käsit-T Kunstiõp Kehaline Inglise keel Ajalugu
6 Ajalugu Õpiabi-P Matemaatika Vene keel Loodusõp
7 Ühiskonnaõp Arvutiõp      
8          
1 Loodusõp Inglise keel Eesti keel Matemaatika Muusika
2 Matemaatika Loodusõp Matemaatika Inglise keel Ajalugu
3 Vene keel Matemaatika Inglise keel Geograafia Ajalugu
4 Inimseõp Vene keel Kirjandus Vene keel Eesti keel
5 Kunstiõp Kirjandus Matemaatika Bioloogia  
6 Ingl k - ring-T/Keh-P Arvutiõpetus Keh-P Klassijuhataja  
7 Tööõp-P/Käsit-T Keh-T Õpiabi - T Õpiabi-T  
8 Tööõp-P/Käsit-T Keh-T      
1 Eesti keel Füüsika Muusika Inglise keel Ajalugu
2 Füüsika Matemaatika Kirjandus Bioloogia Kirjandus
3 Matemaatika Vene keel Keemia Keemia Matemaatika
4 Vene keel Eesti keel Inimeseõp Arvutiõp Matemaatika
5 Ajalugu Inglise keel Vene keel Vaba tund Bioloogia
6 Käsit-T/Keh-P Inglise keel Keh - P Kunst  
7 Tööõp-P/Käsit-T Keh - T   Geograafia  
8 Tööõp-P Keh - T   Geograafia  
1 Eesti keel Füüsika Muusikaõp Inglise keel Ajalugu
2 Füüsika Matemaatika Kirjandus Bioloogia Kirjandus
3 Matemaatika Vene keel Keemia Keemia Eesti keel
4 Vene keel Eesti keel Matemaatika Arvutiõp Ühiskonnaõp
5 Ajalugu Inglise keel Vene keel Matemaatika Bioloogia
6 Käsit-T/Keh-P Inglise keel Keh - P Kunst  
7 Tööõp-P Keh - T Õpiabi - T Geograafia  
8 Ühiskonnaõpetus Keh - T   Geograafia