Õppetöö

Tunniplaan 2023/24 õa


1. klass

 

          E

          T

          K

          N

          R

1

Eesti keel

Ujumine

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2

Eesti keel

Ujumine

Matemaatika

Matemaatika

Eesti keel

3

Muusika

Eesti keel

Loodusõpetus

Arvutiõpetus

Matemaatika

4

Kunstiõpetus

Matemaatika

Kehaline

Tööõpetus

Muusika

5

Kõneravi

 

Kunstiõpetus

   

 

2. klass

 

          E

          T 

         K

          N

           R

1

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2

Matemaatika

Matemaatika

Eesti keel

Matemaatika

Kehaline

3

Inimeseõpetus

Loodusõpetus

Matemaatika

Muusika

Muusika

4

Kunstiõpetus

Kehaline

Kunstiõpetus

Arvutiõpetus

Tööõpetus

5

 

 

Kehaline

Kõneravi  

6

 

 

 

 

 

 

 

3. klass

 

          E

         T

          K

           N

           R

1

Eesti keel

Matemaatika

Inglise keel

Eesti keel Inimeseõpetus

2

Muusika

Muusikaõpetus

Matemaatika

Loodusõpetus

Kehaline

3

Inglise keel

Eesti keel

Eesti keel

Matemaatika

Tööõpetus

4

Matemaatika

Kehaline

Kunstiõpetus

Eesti keel

Eesti keel

5

Tööõpetus

Arvutiõpetus

Kehaline

Inglise keel  

6

 

Kõneravi

 

 

 

7

     

 

 

 

4. klass

 

          E

          T

          K

          N

          R

1

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Muusika

Eesti keel

2

Matemaatika

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

3

Loodusõpetus

Matemaatika

Loodusõpetus

Käsit-T/Tööõp-P

Kehaline

4

Inglise keel

Muusika

Arvutiõpetus

Inglise keel

Kunst

5

 

Inglise keel

 

Kehaline

 

6

 

Kehaline

 

Kõneravi

 

 

 

5. klass

 

          E

          T

          K

           N

          R

1

Matemaatika

Eesti keel

Vene keele ring

Eesti keel

Matemaatika

2

Kirjandus

Inglise keel

Ajalugu

Ajalugu

Kirjandus

3

Inglise keel

Loodusõpetus

Inglise keel

Loodusõpetus

Eesti keel

4

Arvutiõpetus

Inimeseõpetus

Kunstiõpetus

Käsit-T/Tööõp-P Kehaline P  

5

Muusika

Matemaatika

Matemaatika

Käsit-T/Tööõp-P

Kehaline P

6

 

Klassijuhataja

Kõneravi

Kehaline T

 

7

   

 

Kehaline T

 

           

 

6. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Muusika

Matemaatika

Ajalugu

Matemaatika

Vene keel

2

Inimeseõpetus

Eesti keel

Inglise keel

Loodusõpetus

Matemaatika

3

Kunstiõpetus

Inglise keel

Matemaatika

Eesti keel

Arvutiõpetus

4

Matemaatika

Kirjandus

Klassijuhataja

Käsit-T/Tööõp-P

Kehaline P

5

Vene keel

Ühiskonnaõpetus

Kirjandus

Käsit-T/Tööõp-P Kehaline P

6

Ajalugu

Loodusõpetus

Eesti keel

Kehaline T

 

7

Inglise keel

Loodusõpetus

Vene keel

Kehaline T

 

8

 

 

 

 

 

 

7. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Loodusõpetus

Inimeseõpetus

Matemaatika

Vene keel

Kirjandus

2

Loodusõpetus

Matemaatika

Kirjandus

Matemaatika

Muusika

3

Matemaatika

Bioloogia

Eesti keel

Kunstiõpetus

Arvutiõpetus

4

Vene keel

Inglise keel

Klassijuhataja

Geograafia

Vene keel

5

Inglise keel

Eesti keel

Inglise keel

Geograafia

Matemaatika

6

 

Ajalugu

Ajalugu

Käsit-T/Tööõp-P  

7

 

Kehaline P

Kehaline T

Käsit-T/Tööõp-P  

8

  Kehaline P

Kehaline T

 

 

 

8. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Bioloogia

Muusika

Inglise keel

Keemia

Ajalugu

2

Inglise keel

Eesti keel

Eesti keel

Bioloogia

Vene keel

3

Füüsika

Matemaatika

Arvutiõpetus

Matemaatika

Ajalugu

4

Füüsika

Geograafia

Kirjandus

Geograafia

Kirjandus

5

Matemaatika

Inglise keel

Vene keel

Vene keel Klassijuhataja

6

Inimeseõpetus

Keemia

Matemaatika

Käsit-T/Tööõp-P

 

7

Kunstiõpetus

Kehaline P Kehaline T

Käsit-T/Tööõp-P

 
   

Kehaline P

Kehaline T    

 

 

9. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Inglise keel

Inglise keel

Eesti keel Geograafia Muusika

2

Matemaatika

Bioloogia

Matemaatika

Kirjandus

Ajalugu

3

Keemia

Eesti keel

Kirjandus

Keemia

Vene keel

4

Bioloogia

Matemaatika

Inglise keel

Matemaatika

Ajalugu

5

Füüsika

Geograafia 

Ühiskonnaõpetus

Kunstiõpetus

Klassijuhataja

6

Füüsika

Matemaatika

Vene keel

Vene keel  

7

Ühiskonnaõpetus

Kehaline P Kehaline T Käsitöö -T  

8

 

Kehaline P

Kehaline T

Tööõpetus - P

 

 

1. klass

 

2. klass

 

          E

          T 

         K

          N

           R

1

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2

Matemaatika

Matemaatika

Eesti keel

Matemaatika

Kehaline

3

Inimeseõpetus

Loodusõpetus

Matemaatika

Muusika

Muusika

4

Kunstiõpetus

Kehaline

Kunstiõpetus

Arvutiõpetus

Tööõpetus

5

 

 

Kehaline

Kõneravi  

6

 

 

 

 

 

 

 

3. klass

 

          E

         T

          K

           N

           R

1

Eesti keel

Matemaatika

Inglise keel

Eesti keel Inimeseõpetus

2

Muusika

Muusikaõpetus

Matemaatika

Loodusõpetus

Kehaline

3

Inglise keel

Eesti keel

Eesti keel

Matemaatika

Tööõpetus

4

Matemaatika

Kehaline

Kunstiõpetus

Eesti keel

Eesti keel

5

Tööõpetus

Arvutiõpetus

Kehaline

Inglise keel  

6

 

Kõneravi

 

 

 

7

     

 

 

 

4. klass

 

          E

          T

          K

          N

          R

1

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Muusika

Eesti keel

2

Matemaatika

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

3

Loodusõpetus

Matemaatika

Loodusõpetus

Käsit-T/Tööõp-P

Kehaline

4

Inglise keel

Muusika

Arvutiõpetus

Inglise keel

Kunst

5

 

Inglise keel

 

Kehaline

 

6

 

Kehaline

 

Kõneravi

 

 

 

5. klass

 

          E

          T

          K

           N

          R

1

Matemaatika

Eesti keel

Vene keele ring

Eesti keel

Matemaatika

2

Kirjandus

Inglise keel

Ajalugu

Ajalugu

Kirjandus

3

Inglise keel

Loodusõpetus

Inglise keel

Loodusõpetus

Eesti keel

4

Arvutiõpetus

Inimeseõpetus

Kunstiõpetus

Käsit-T/Tööõp-P Kehaline P  

5

Muusika

Matemaatika

Matemaatika

Käsit-T/Tööõp-P

Kehaline P

6

 

Klassijuhataja

Kõneravi

Kehaline T

 

7

   

 

Kehaline T

 

           

 

6. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Muusika

Matemaatika

Ajalugu

Matemaatika

Vene keel

2

Inimeseõpetus

Eesti keel

Inglise keel

Loodusõpetus

Matemaatika

3

Kunstiõpetus

Inglise keel

Matemaatika

Eesti keel

Arvutiõpetus

4

Matemaatika

Kirjandus

Klassijuhataja

Käsit-T/Tööõp-P

Kehaline P

5

Vene keel

Ühiskonnaõpetus

Kirjandus

Käsit-T/Tööõp-P Kehaline P

6

Ajalugu

Loodusõpetus

Eesti keel

Kehaline T

 

7

Inglise keel

Loodusõpetus

Vene keel

Kehaline T

 

8

 

 

 

 

 

 

7. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Loodusõpetus

Inimeseõpetus

Matemaatika

Vene keel

Kirjandus

2

Loodusõpetus

Matemaatika

Kirjandus

Matemaatika

Muusika

3

Matemaatika

Bioloogia

Eesti keel

Kunstiõpetus

Arvutiõpetus

4

Vene keel

Inglise keel

Klassijuhataja

Geograafia

Vene keel

5

Inglise keel

Eesti keel

Inglise keel

Geograafia

Matemaatika

6

 

Ajalugu

Ajalugu

Käsit-T/Tööõp-P  

7

 

Kehaline P

Kehaline T

Käsit-T/Tööõp-P  

8

  Kehaline P

Kehaline T

 

 

 

8. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Bioloogia

Muusika

Inglise keel

Keemia

Ajalugu

2

Inglise keel

Eesti keel

Eesti keel

Bioloogia

Vene keel

3

Füüsika

Matemaatika

Arvutiõpetus

Matemaatika

Ajalugu

4

Füüsika

Geograafia

Kirjandus

Geograafia

Kirjandus

5

Matemaatika

Inglise keel

Vene keel

Vene keel Klassijuhataja

6

Inimeseõpetus

Keemia

Matemaatika

Käsit-T/Tööõp-P

 

7

Kunstiõpetus

Kehaline P Kehaline T

Käsit-T/Tööõp-P

 
   

Kehaline P

Kehaline T    

 

 

9. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Inglise keel

Inglise keel

Eesti keel Geograafia Muusika

2

Matemaatika

Bioloogia

Matemaatika

Kirjandus

Ajalugu

3

Keemia

Eesti keel

Kirjandus

Keemia

Vene keel

4

Bioloogia

Matemaatika

Inglise keel

Matemaatika

Ajalugu

5

Füüsika

Geograafia 

Ühiskonnaõpetus

Kunstiõpetus

Klassijuhataja

6

Füüsika

Matemaatika

Vene keel

Vene keel  

7

Ühiskonnaõpetus

Kehaline P Kehaline T Käsitöö -T  

8

 

Kehaline P

Kehaline T

Tööõpetus - P

 

 

 

          E

          T

          K

          N

          R

1

Eesti keel

Ujumine

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2

Eesti keel

Ujumine

Matemaatika

Matemaatika

Eesti keel

3

Muusika

Eesti keel

Loodusõpetus

Arvutiõpetus

Matemaatika

4

Kunstiõpetus

Matemaatika

Kehaline

Tööõpetus

Muusika

5

Kõneravi

 

Kunstiõpetus